22/04/2016

FMS

Exemples de Casos d'Èxit de reducció de costos referents al sector de FACILITIES (FMS©).

Cas d’exit

Empresa del Sector Retail amb àmbit en Estacions de Servei (EE.SS).

Situació InicialObjectiuLa Nostra ActuacióResultats
 • Costos de manteniment molt elevats (2a partida de despeses en el Compte de resultats).
 • Costos d'indisponibilitat (lucre cessant) "intuïtivament" molt rellevants per a l'organització comercial.
 • No competitivitat entre els seus mantenidors (monopoli d'alguns mantenidors estratègics amb contractes forfet).
 • Com a objectiu es va definir professionalitzar aquest servei maximitzant l'optimització en costos.
 • Implementació d'un software de gestió d'actius que aportés una traçabilitat 100% de l'actuació del manteniment sobre els mateixos.
 • Des de l'Àrea Tècnica Corporativa es va escometre un Projecte Pilot per a la gestió avançada del manteniment a 110 EE.SS.
 • Es completen els objectius de desenvolupament, començant-se a realitzar canvis en la contractació de mantenidors amb reduccions de costos superiors al 10% anual.
 • Avaluació i control dels contractes de manteniment a través de KPI's claus sobre la disponibilitat dels equips així com sobre la qualitat del manteniment .
 • Alliberament recursos interns tècnic/administratius dedicats al Manteniment valorats en més de 150.000 € a l' automatitzar tots els processos.
 • Integració en SAP/SRM i la corresponent automatització de Comandes i Autofactura de proveïdors.
 • Reducció de costos superiors al 10% i decisió d'implementar-ho en més de 2.500 instal·lacions que disposa la seva xarxa comercial, tant a Espanya com a Portugal.
ce_FMS2