21/04/2016

TMS

Exemples de Casos d'Èxit de reducció de costos referents al sector de TELECOMUNICACIONS (TMS©).

cas 1: TAC + Negociació de contractes

Empresa dedicada als Serveis Financers, amb més de 300.000 clients arreu del món.

Situació InicialObjectiuLa Nostra ActuacióResultats
 • Necessitat de disposar d'informació per poder analitzar els serveis potencialment susceptibles d'optimitzar.
 • Informació extreta de la facturació del proveïdor.
 • Informació dels contractes i inventari de serveis de client.
 • Revisió de l'inventari, de la facturació, racionalització de l'ús dels serveis Telecom.
 • Anàlisi de la informació extreta d'inventari, facturació operador i ús dels serveis.
 • Definició dels serveis susceptibles d'optimitzar.
 • Càlcul dels costos a optimitzar.
 • Identificació de línies de millora.
 • Proposta de millora per a cada un dels serveis analitzats.
 • Optimització i racionalització dels serveis Telecom, proposta de negociació de costos dels serveis, amb un volum de 1,3 milions €, i amb un nivell d'eficiència entre 0,3 i 0,4 milions €.
ce_TMS3

cas 2: TAC + Negociació de contractes

Empresa de reconegut prestigi en el sector de l'Alimentació, amb més de 75 anys d'història.

Situació InicialObjectiuLa Nostra ActuacióResultats
 • Situació de tarifes de serveis de telecomunicacions no adequada a la situació de mercat.
 • Contracte de serveis no actualitzat, que mantenia al client captiu del proveïdor.
 • Necessitat de reorganització i racionalització dels serveis TIC i la seva contractació després d'un procés de segregació de negoci des del grup al qual pertanyia.
 • Eliminar errors de facturació, optimització dels serveis i adequació de les tarifes dels serveis a preus de mercat.
 • Anàlisi de la informació extreta d'inventari, facturació operador i ús dels serveis.
 • Definició dels serveis susceptibles d'optimitzar.
 • Càlcul dels costos a optimitzar.
 • Identificació de línies de millora.
 • Actuacions de millora per als àmbits de serveis TIC analitzats.
 • Procés de licitació.
 • Optimització i racionalització dels serveis TIC: eficiència obtinguda 9,36%
 • Procés de licitació, eficiència obtinguda 30,67% sobre base ja optimitzada
 • Optimització total: 37%
ce_TMS4

cas 3: TAC+ Negociació de contractes + TMS

Empresa multinacional alemanya pertanyent al sector de la Logística, amb presència en més de 30 països.

Situació InicialObjectiuLa Nostra ActuacióResultats
 • Procés d'estalvi global llançat des del headquarter de la companyia a Alemanya a través de Consultant Alliance.
 • Preus dels serveis de telecomunicacions no adequats a mercat.
 • Contractació no adequada dels serveis de dades mòbils.
 • Adequar les tarifes de mercat i reduir els costos de transmissió de dades mòbils en un entorn d'ús creixent d'aquesta tecnologia.
 • Anàlisi de la informació extreta d'inventari, facturació operador i ús dels serveis.
 • Negociació amb el proveïdor actual de les tarifes dels serveis de telecomunicacions.
 • Adequació dels contractes de lols serveis de dades mòbils.
 • Implantació del servei TEM per a seguiment i gestió dels serveis i especialment dels serveis de dades mòbils.
 • Procés de negociació: eficiència obtinguda 24%
 • Servei TMS: eficiència obtinguda 6% addicional
ce_TMS5

cas 4: Racionalització i optimització d’inventari telecom

Àmbit relatiu a l'Administració Pública de Catalunya.

Situació InicialObjectiuLa Nostra ActuacióResultats
 • Necessitat de disposar d'informació contrastada per poder analitzar els serveis potencialment susceptibles d'optimitzar.
 • Informació extreta de la plataforma de facturació interna a departaments.
 • Informació dels contractes i factures dels operadors.
 • Acord per a l'optimització de l'inventari, facturació, racionalització de l'ús en els serveis de Telecom (TMS©), impressió i copiat.
 • Anàlisi de la informació extreta d'inventari, facturació de l'operador, facturació interna a departaments i catàleg de serveis.
 • Definició dels serveis susceptibles a ser optimitzats.
 • Càlcul dels possibles costos a optimitzar.
 • Identificació de línies de millora.
 • Informes detallats de cadascun dels àmbits a ser validats per cada departament per al seu posterior optimització.
 • Optimització i racionalització de l'inventari, ús i facturació dels serveis de telecomunicacions, amb un volum superior a 60 milions €, i amb un nivell d'eficiència entre 1 i 2,5 milions €
ce_TMS2