21/04/2016

TMS

Els serveis TMS© (Telecom Management Services) que oferim consisteixen en un assessorament en el procés de Contractació, en un nucli de gestió i control de facturació i es poden complementar amb successives capes de serveis addicionals fins a arribar a l'externalització total, proporcionant informes mensuals personalitzats.

OPTIMITZACIÓ
CONTROL I GESTIÓ
OFICINA TÈCNICA DE PROJECTES